Käyttöehdot

Käyttöehdot

Dream tarjoaa Dream-internetsivujen käyttöoikeuden seuraavassa esitettävien ehtojen mukaisesti. Käyttämällä Dream-internetsivuja hyväksyt nämä ehdot ja sitoudut noudattamaan niitä.

Näitä ehtoja sekä tietosuoja- ja evästekäytäntöjä saatetaan muuttaa aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta ja sen vuoksi käyttäjän tulisi ne säännöllisesti tarkistaa. Näiden internetsivujen käytön jatkaminen tulkitaan päivitettyjen ja muokattujen ehtojen hyväksymiseksi.

Tietoa meistä

Internetsivustojamme have-a-dream.eu ja niihin liittyviä mikrosivustoja ylläpidetään Hain Europe NV:n, jäljempänä ”Dream” tai ”me” puolesta. Osoitteemme on Groendreef 101, B-9880 Aalter, Belgia; rekisteröity Belgian kaupparekisteriin (KBO/BCE) numerolla 0473.311.005, VAT-numero 0473.311.005. Sähköpostiosoitteemme on dream@hain-celestial.eu.

Dream-internetsivuston käyttö

Käyttäjä suostuu käyttämään internetsivustoa ainoastaan laillisiin tarkoituksiin joko omaan henkilökohtaiseen tai kaupalliseen käyttöön. Dream ei vastaa siitä, jos sivusto jostakin syystä ei ajoittain ole käytettävissä. Pääsy sivustolle voidaan väliaikaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta estää esimerkiksi järjestelmävirheen, huolto- tai korjaustoimenpiteiden tai muiden meistä riippumattomien syiden vuoksi.

Tekijänoikeus

Kaikki tavaramerkit, mallioikeudet, patentit ja muut tämän sivuston immateriaalioikeudet ovat Dreamin tai yksittäisten The Hain Celestial Groupiin kuuluvien yritysten tai heidän lisenssinantajiensa omaisuutta. Kaikkiin tuotteisiin, kaikkeen teknologiaan tai kaikkiin prosesseihin ja niiden oppaisiin tai materiaaleihin voidaan soveltaa meidän tai kolmansien osapuolien lisensoimia immateriaalioikeuksia. Kaikkia alkuperäisaineiston tekijänoikeutta koskevia huomautuksia tulee noudattaa.

Kaiken Dreamille toimitetun materiaalin oikeudet säilyvät tekijällä. Tekijä myöntää Dreamille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, tekijänpalkkioista vapautetun lisenssin käyttää, kopioida, jäljentää, käsitellä, muokata, julkaista, siirtää ja toistaa sisältöä millä tahansa Hain Celestial Groupille kuuluvalla sivustolla mihin tahansa muihin tarkoituksiin. Tekijä vakuuttaa, että hänellä on kaikki tarvittavat oikeudet tällaisen lisenssin myöntämiseen Dreamille.

Tätä internetsivustoa ei saa muokata, hajottaa osiin, purkaa tai takaisinmallintaa millään tavoin. Mitään tämän sivuston osaa ei saa kopioida eikä tallentaa millekään muulle internetsivustolle ilman meidän lupaamme.

Sivuston käyttöehtojen rikkominen

Jos katsomme käyttäjän rikkoneen mitään tämän sivuston käyttöehtoja, saatamme ryhtyä asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin, joita ovat esimerkiksi:

  1. käyttäjän varoittaminen;
  2. oikeuskanne käyttäjää vastaan rikkomuksesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseksi vahingonkorvauksena (mukaan lukien mm. kohtuulliset hallinnolliset ja oikeudenkäyntikulut);
  3. muu oikeudellinen kanne käyttäjää vastaan;
  4. sivuston käyttöoikeuksien välitön, väliaikainen tai pysyvä evääminen käyttäjältä tai
  5. asiaa koskevien tietojen luovuttaminen lainvalvonnasta vastaaville viranomaisille siten kuin katsomme sopivaksi.

Emme ole korvausvastuussa toimista, joihin ryhdytään reaktiona näiden käyttöehtojen rikkomiselle. Edellä kuvatut toimet eivät ole ainoita mahdollisia. Voimme ryhtyä myös muihin asianmukaisiksi katsomiimme toimenpiteisiin.

Vastuuvapauslausekkeet

Käyttäjä käyttää internetsivustoa omalla riskillään. Sivusto tarjotaan käyttöön sellaisenaan. Dream ei anna takuita, lausuntoja eikä sitoumuksia tämän nettisivuston sisällöstä (mukaan lukien mm. laatu, täsmällisyys, täydellisyys tai sopivuus tarkoitukseen).

Dream tai mikään The Hain Celestial Groupin yksittäinen yritys ei ole vastuussa vahingoista, menetyksistä (suorista, epäsuorista tai seuraamuksellisista), kuluista, sitoumuksista tai etujen tai tulojen menetyksistä, jotka aiheutuvat sen internetsivuston käytöstä, sivustolle pääsystä tai Dreamin tai minkään The Hain Celestial Groupin yksittäisen yrityksen työntekijän, edustajan tai alihankkijan antamiin, internetsivuston sisältämiin tai sen kautta saatavilla oleviin tietoihin turvautumisesta.
Dream ei tue eikä hyväksy minkään kolmannen osapuolen sivuston sisältöä eikä Dream ota minkäänlaista vastuuta niihin liittyen (mukaan lukien mm. vastuut, jotka aiheutuvat väitteistä, joiden mukaan minkä tahansa kolmannen osapuolen sivuston sisältö loukkaa mitä tahansa lakia, kenen tahansa henkilön oikeuksia tai on säädytöntä, herjaavaa tai hävytöntä).

Dream ei takaa, että tämän internetsivuston tarjoamat (tai tälle sivustolle linkittyvät) toiminnot, materiaalit tai tiedot ovat jatkuvia tai virheettömiä, että viat korjataan tai että tämä internetsivusto tai sen palvelin ovat vapaita viruksista tai vioista tai muista vahingollisista vaikuttimista. Käyttäjä on vastuussa riittävistä toimenpiteistä ja virustarkistuksista (mukaan lukien viruksentorjunta- ja muut turvallisuustarkistukset) riittävien turvallisen tiedonsiirron vaatimusten täyttämiseksi.

Yleistä

Dreamin taholta tapahtuva virhe tai viivytys minkä tahansa näissä käyttöehdoissa mainitun oikeuden toteuttamisessa ei tarkoita sitä, että se luopuu oikeudestaan toteuttaa kyseistä oikeutta.

LVastuun rajoittaminen

Nämä käyttöehdot eivät sulje pois tai rajoita vastuutamme kuolemasta tai loukkaantumisesta, joka on seurausta meidän huolimattomuudestamme, vilpillisestä toiminnastamme tai vilpillisestä harhaanjohtamisesta, tai vastuusta, joka on seurausta meidän taholtamme tapahtuneesta petoksesta tai tahallisesta virheestä, tai mistään muusta vastuusta, jota ei Belgian lain mukaan ole mahdollista sulkea pois. Lain sallimissa rajoissa suljemme pois kaikki ehdot, takuut, lausunnot tai muut ehdot, jotka suoraan tai epäsuorasti saattavat koskea sivustoamme tai mitään sen sisältöä. Emme ole vastuussa yhdellekään käyttäjälle mistään menetyksestä tai vahingosta, vaikka se olisi sopimuksellista, rikkomuksesta (mukaan lukien laiminlyönti), lakisääteisen velvollisuuden rikkomisesta tai mistään muusta ennakoitavissa olevasta tapahtumasta, joka on seurausta seuraavista seikoista tai liittyy niihin:

  1. sivustomme käyttö tai kykenemättömyys käyttää sitä tai
  2. minkä tahansa sivustollamme esitetyn sisällön käyttö tai riippuvuus sivustollamme esitetystä sisällöstä.

Emme ole vastuussa mistään menetyksestä vai vahingosta, jonka on aiheuttanut virus, palvelunestohyökkäys tai muu teknisesti vahingollinen materiaali, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa käyttäjän tietokonelaitteille, -ohjelmille, tiedoille tai muulle omaisuudelle sivustomme tai minkä tahansa siltä linkitetyn sivuston käytön tai sisällön lataamisen seurauksena.

Kuvitus

Kuvat, jotka eivät ole Dreamin, ovat Shutterstockin tai iStockin omaisuutta.

Linkit muille internetsivustoille tai muilta internetsivustoilta

Kaikki sivustomme sisältämät linkit muille sivustoille tai kolmansien osapuolien tarjoamiin resursseihin tarjotaan vain käyttäjän tiedoksi. Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kyseisten sivujen tai resurssien sisältöön emmekä sen vuoksi anna mitään takuuta tai vakuutuksia kyseisistä sisällöistä.

Toimivaltainen tuomioistuin

Tätä sopimusta sekä siitä aiheutuvia erimielisyyksiä säätelee Belgian laki. Kaikki erimielisyydet tai kanteet, jotka ovat seurausta tästä sopimuksesta tai sen muotoilusta (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset erimielisyydet tai kanteet) tai liittyvät siihen, kuuluvat yksinomaan Belgian tuomioistuimen toimivallan piiriin.

Yhteydenotto

Ota meihin yhteyttä tämän sivuston Yhteydenotto-sivun kautta tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen dream@hain-celestial.eu.