Vilkår & betingelser

Bruksbetingelser

Dream gir adgang til nettsiden iht. betingelsene som angis nedenfor. Når du går inn på og bruker Dreams nettside samtykker du i disse vilkårene.

Disse vilkårene og policyen vi har for personvern og bruk av informasjonskapsler kan endres uten forutgående varsling og bør kontrolleres fra tid til annen. Fortsatt bruk av nettsiden vil anses som samtykke til de oppdaterte / endrede vilkårene.

Om oss

have-a-dream.eu og tilhørende microsites – “nettsiden” vår – drives på vegne av Hain Europe NV, heretter „Dream“ eller “vi”. Adressen vår er Groendreef 101, B-9880 Aalter, Belgia; registrert i det belgiske handelsregisteret (KBO/BCE) under nr. 0473.311.005, med mva-nr. 0473.311.005. E-post adressen er dream@hain-celestial.eu.

Bruk av Dream nettsiden

Du samtykker i å bare bruke siden til legale formål, til privat bruk eller internt i en bedrift. Dream skal ikke holdes ansvarlig dersom nettsiden på et tidspunkt ikke er tilgjengelig – uansett årsak. Midlertidig stans i adgangen til siden kan skje uten forutgående varsel i tilfelle av systemfeil, vedlikehold eller feilretting av årsaker vi ikke har kontroll over.

Copyright

Alle varemerker, designrettigheter, patenter eller annet åndsverk på disse sidene tilhører Dream  eller andre foretak som er lisenstakere eller har annen tilknytning til Hain Celestial Group. Alle produkter, teknologier eller prosesser og tilhørende håndbøker eller materiale kan underligge opphavsrett til åndsverk og være eid eller lisensiert av oss eller en tredje part. Alle anmerkninger om copyright i originalmaterialet må beholdes.

Du beholder selv alle rettigheter til materiale du sender til Dream. Du gir Dream  en ikke-eksklusiv lisens, uten godtgjørelse, som på verdensbasis gir oss rett til å kopiere, bruke, endre, publisere, overføre og vise fram innholdet på alle andre Hain Celestial Groups nettsider eller til andre formål. Du bekrefter at du har rett til å gi Dream  en slik lisens.

Denne nettsiden skal ikke endres, demonteres, deles opp eller tilbakeutvikles. Ingen del av nettsiden skal kopieres inn i eller lagres på en annen nettsiden uten tillatelse fra oss.

Brudd på vilkårene

Hvis vi anser at du har brutt vilkårene for bruk av nettsiden vil vi gjennomføre de tiltak vi synes er nødvendige. Det kan bl.a. innebære:

  1. En skriftlig advarsel til deg;
  2. Rettslige skritt mot deg for erstatning av alle kostnader overtredelsen har medført (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrasjons- og juridiske kostnader);
  3. Andre rettslige tiltak mot deg;
  4. Øyeblikkelig, midlertidig eller permanent tilbakekallelse av retten til å bruke nettsiden; og
  5. Utlevering av informasjon til politimyndighetene i den grad vi finner det nødvendig.

Vi utelukker ansvar for hendelser som utløses som resultat av brudd på disse vilkårene og betingelsene. Våre reaksjoner begrenses ikke av tiltakene ovenfor; vi vil vurdere hver situasjon individuelt.

Ansvarsfraskrivelse

Du går inn på og bruker nettsiden på egen risiko. Nettsiden tilbys “som den er”. Dream gir ingen garanter og har ingen forpliktelser omkring noe av innholdet på nettsiden (inkludert, uten begrensninger, kvaliteten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller at innholdet er tilpasset en bestemt situasjon).

Hverken Dream, eller noen av de enkelte medlemsbedriftene i The Hain Celestial Group, kan holdes ansvarlig for skade eller tap (direkte, indirekte eller som konsekvens), utgifter, ansvar, inntektstap eller kostnader som oppstår som følge av bruk av, tilgang til eller å ha stolt på informasjonen som gis av våre ansatte, agenter eller underentreprenører, eller i sammenheng med nettsiden.Dream støtter eller billiger ikke innholdet på noen tredje parts side, og har heller ikke noe ansvar i sammenheng med slike (dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ansvar som oppstår etter påstand om at innholdet på den fremmede siden bryter loven eller personlige rettigheter eller er obskøn, ærekrenkende eller skandaløs).

Dream garanterer ikke at funksjoner, materiell og informasjon som finnes på denne nettsiden (og/eller er linket til siden) til enhver tid er tilgjengelig eller fri for feil, at feil rettes eller at denne nettsiden eller serveren ikke har virus eller bugs eller andre ødeleggende elementer. Du er selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig beskyttelse (inkludert anti-virus / sikkerhetskontroller) for nøyaktig og sikker overføring av data.

Generelt

At Dream eventuelt ikke utøver de rettigheter de har utfra disse vilkårene, sletter ikke retten til å gjøre det.

Ansvarsbegrensning

Ingen del av disse vilkårene utelukker eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som følge av uaktsomhet, bedrageri eller bedragersk hensikt fra vår side, ansvar som oppstår som følge av bedrageri eller bedragersk hensikt, – eller ansvar som i følge belgisk lov ikke kan utelukkes eller begrenses. I den grad det er i samsvar med gjeldende lovverk utelukker vi alle vilkår, garantier og andre betingelser som direkte eller indirekte gjelder nettsiden eller innholdet på den. Heller ikke ved kontraktsbrudd, forseelse (inkl. uaktsomhet) eller brudd på lovpålegg, kan bruker holde oss ansvarlige for tap eller skade som oppstår som følge av eller i sammenheng med:

  1. bruk av, eller manglende mulighet til å bruke, nettsiden vår; eller
  2. bruk av eller tillit til innhold på nettsiden.

Vi kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av virus, distribuert tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som, etter bruk eller nedlasting fra nettsiden vår eller en tilknyttet side, infiltrerer computerutstyret ditt, programvare, data eller annet materiale.

Bildemateriale

De bildene som ikke er tatt av Dream selv tilhører Shutterstock eller iStock.

Lenker til og fra andre nettsider

Alle lenker til andre nettsider eller resurser fra utenforstående tilbydere er der kun for informasjon. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse sidene og kan heler ikke garantere eller si noe om innholdet.

Lov og jurisdiksjon

Avtalen og eventuelle tvister underligger belgisk lov. Tvister eller krav som oppstår i forbindelse med denne avtalen eller tolkningen av den (inkludert ikke-kontraktuelle tvister eller krav) underligger utelukkende jurisdiksjonen til domsmyndighetene i Belgia.

Kontakt

For å kontakte oss ber vi deg bruke “kontakt”-siden eller sende en e-post til dream@hain-celestial.eu.