Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van de website van Dream wordt geleverd door Dream volgens onderstaande voorwaarden. Door de website van Dream te gebruiken, gaat u met deze voorwaarden akkoord.

Deze voorwaarden en ons privacy- en cookies-beleid kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. U moet ze daarom regelmatig controleren. Als u de website na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, wordt ervan uit gegaan dat u akkoord bent met de gewijzigde voorwaarden.

Informatie over ons

have-a-dream.eu en daaraan gerelateerde microsites – onze “website” – is een site die wordt beheerd door Hain Europe NV, hierna “Dream” of “wij”. Ons adres is Groendreef 101, B-9880 Aalter, België; geregistreerd in het Belgische handelsregister (KBO/BCE) onder nummer 0473.311.005, met BTW-nummer 0473.311.005. Ons e-mailadres is dream@hain-celestial.eu.

Gebruik van de Dream-website

U stemt ermee in de website uitsluitend voor legale doeleinden te gebruiken, voor uw eigen persoonlijke of intern-zakelijke gebruik. Dream wordt niet verantwoordelijk gehouden als, om welke reden dan ook, de website op een bepaald moment niet beschikbaar is. Toegang tot de website kan tijdelijk en zonder aankondiging geblokkeerd zijn in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of door redenen die buiten onze macht vallen.

Copyright

Alle handelsmerken, ontwerprechten, patenten en overige intellectuele eigendomsrechten op deze website zijn in het bezit van Dream of individuele bedrijven binnen The Hain Celestial Group of hun licentiegevers. Alle producten, technologieën of processen en hun handleidingen of materialen kunnen onder intellectuele eigendomsrechten vallen die in het bezit zijn van of worden gelicentieerd door ons of externe partijen. Alle copyrightverklaringen in de oorspronkelijke materialen moeten worden gehandhaafd.

U behoudt alle rechten op content die u indient bij Dream. U verstrekt aan Dream een wereldwijde, niet-exclusieve licentie die vrij is van royalties voor het gebruiken, kopiëren, reproduceren, verwerken, wijzigen, publiceren, overdragen en weergeven van de content op elke andere site van de Hain Celestial Group of voor enig ander doel. U bevestigt dat u beschikt over alle benodigde rechten om deze licentie aan Dream te verstrekken.

Deze website mag niet worden gewijzigd, gedisassembleerd, gedecompileerd of op een andere manier worden onderworpen aan reverse-engineering. Geen gedeelte van de website mag worden gereproduceerd of opgeslagen in een andere website zonder onze toestemming.

Inbreuk op de voorwaarden van deze website

Als wij vinden dat u inbreuk hebt gepleegd op de voorwaarden van deze website, kunnen wij door ons passend geachte actie ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot:

  1. u een waarschuwing sturen;
  2. juridische actie tegen u ondernemen voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) voor de inbreuk;
  3. verdere juridische stappen tegen u;
  4. onmiddellijke, permanente of tijdelijke intrekking van uw rechten om gebruik te maken van onze site; en
  5. openbaarmaking van dergelijke informatie aan de instandhoudingsautoriteiten als wij denken dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is.

We sluiten de verantwoordelijkheid uit voor acties die zijn ondernomen in reactie op inbreuk op deze Voorwaarden. De hierboven beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij mogen elke andere actie ondernemen waarvan wij vinden dat die redelijkerwijs passend is.

Disclaimers

Uw toegang tot en het gebruik van de website gebeuren op eigen risico. De website wordt geleverd op een ‘as-is’ basis. Dream biedt geen garanties, verklaringen of beloftes over de content van deze website (inclusief, zonder beperkingen, alles betreffende kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid of doelgeschiktheid van deze content).

Dream noch individuele lidmaatschappijen van The Hain Celestial Group, zullen verantwoordelijk worden gehouden voor schade, verlies (hetzij directe, indirecte of gevolgschade), kosten, verantwoordelijkheid, winstverlies of kosten voortkomend uit het gebruik van, of de toegang tot, of het vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door zijn medewerkers, agenten of onderaannemers in verband met, bevat op of beschikbaar door deze website.

Dream onderschrijft de content van externe websites niet en keurt deze content ook niet goed. Ook heeft Dream geen enkele verantwoordelijkheid in relatie tot dergelijke content (inclusief, maar niet beperkt tot, verantwoordelijkheid die voortkomt uit aantijgingen dat de content van de site van een externe partij de wet of de rechten van een persoon schendt, obsceen, lasterend of roddelend is).

Dream garandeert niet dat functies, materialen en informatie die beschikbaar zijn op deze website (en/of gekoppeld zijn aan deze website) ononderbroken of foutvrij zijn, dat fouten worden gecorrigeerd, of dat deze website of de server ervan vrij van virussen en bugs en andere items met een destructieve aard zijn. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en viruscontroles (inclusief antiviruscontroles en andere veiligheidscontroles) om te voldoen aan specifieke eisen voor de nauwkeurigheid en veiligheid van de gegevensinvoer en -uitvoer.

Algemeen

Het niet of te laat uitoefenen of uitvoeren van een recht in deze voorwaarden door Dream doet geen afstand van zijn rechten om dat recht uit te voeren.

Beperking van aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze frauduleuze wanvertegenwoordiging, of door enige andere aansprakelijkheid voortkomend uit onze fraude of onze bedoelde fraude, of door enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten door de Belgische wet, of beperkt deze. Voor zover toegelaten door de wet sluiten wij alle omstandigheden, garanties, vertegenwoordigingen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de content ervan, hetzij expres of impliciet. Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van enige gebruiker voor verlies of schade, hetzij in contract, onrecht (inclusief nalatigheid), breuk van statutaire verplichtingen, of anderszins, zelfs indien te voorzien, die voortkomen uit en in verband met:

  1. het gebruiken, of het niet kunnen gebruiken, van onze site; of
  2. het gebruiken van of het vertrouwen op enige content die wordt weergegeven op onze site.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt dooreen virus, verspreide denial-of-service-aanval, of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander materiaal als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van content ervan, of van enige website die eraan gekoppeld is.

Afbeeldingen

Afbeeldingen die niet zijn gefotografeerd door Dream zijn ter beschikking gesteld door Shutterstock of iStock.

Koppelingen naar en vanaf andere websites

In alle gevallen waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die zijn geleverd door een externe partij, worden deze koppelingen uitsluitend verstrekt ter informatie. Wij hebben geen controle over de content van dergelijke sites of bronnen en kunnen daardoor geen garanties of toezeggingen doen over hun content.

Wetskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Deze overeenkomst en elk hieruit voortvloeiend dispuut zal onder de Belgische wet vallen. Elk dispuut of eis die voortkomt uit of in verband met deze overeenkomst of de vorming ervan (inclusief niet-contractuele disputen of eisen) vallen onder de exclusieve jurisdictie van het hof van België.

Neem contact met ons op

Gebruik de contactpagina op deze site om contact met ons op te nemen of stuur ons een e-mail op dream@hain-celestial.eu.