Privacybeleid

Bij Dream hechten we veel waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke informatie die we van u vragen, valt onder de toepasselijke regels voor gegevensbescherming. Deze regels reguleren het verwerken van informatie met betrekking tot personen, inclusief het bewaren, gebruiken of onthullen van dergelijke informatie.

De “persoonlijke” informatie die we verzamelen en hoe we die gebruiken

De persoonlijke informatie die wij verzamelen bestaat uit uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht ons deze informatie te geven en uw verblijf op onze site wordt niet beïnvloed door uw beslissing ons deze informatie te geven. Wij gebruiken de informatie die u ons geeft, om te antwoorden op vragen die u indient via de contactpagina.

Wij vragen geen informatie van u om gebruik te kunnen maken van de website. Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend in verband met uw deelname aan onze reclameacties of wedstrijden en de informatie die u verstrekt bij het geven van feedback of het invullen van profielformulieren. We kunnen ook geaggregeerde klantverkeerspatronen en sitegebruik monitoren.

Beveiliging van uw gegevens

Onze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database die wordt beschermd door een aantal toegangscontroles. Gegevens die worden verzameld door het registratieproces of door marktonderzoekprocessen op de site worden gebruikt om de site te verbeteren, om ons te helpen onze diensten aan te passen aan uw behoeften. Wij zullen uw gegevens te allen tijde beveiligd houden en ze beheren in overeenstemming met onze wettelijke verantwoordelijkheden onder de wetten op privacy en gegevensbescherming waar wij werken. Als wij uw gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij ze zorgvuldig vernietigen. Opgeslagen gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Ten behoeve van het verwerken van persoonlijke gegevens zal Dream de gegevensbeheerder zijn voor alle verzamelde gegevens. Wij maken gebruik van dienstverleners om deze gegevens te verwerken (gegevensverwerkers) – momenteel – Infomaniak Network SA. Dream zal ervoor zorgen dat wanneer gegevens worden verwerkt, dit in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming zal worden gedaan.

Verstrekken van informatie aan derden

Wij kunnen informatie delen met bedrijven en organisaties die gegevens namens ons verwerken. Wij kunnen informatie ook gebruiken en openbaar maken in geaggregeerde vorm (zodat geen individuele klanten herkenbaar zijn) voor marketing en strategische ontwikkeling. Wij zullen altijd duidelijk maken hoe we dat doen en bieden u de keuze of en aan wie uw gegevens mogen worden openbaar gemaakt.

Toegangsrechten en bijwerken van uw gegevens

U hebt het recht een kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Als u denkt dat informatie over u waarover wij beschikken inaccuraat is, mag u om correctie hiervan vragen. U hebt ook het recht, onder bepaalde omstandigheden, ons te verzoeken te stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie. Met betrekking tot al deze rechten kunt u ons schrijven op Groendreef 101, B – 9880 Aalter, geregistreerd in het Belgische handelsregister (KBO/BCE) onder nummer 0473.311.005, met BTW-nr. 0473.311.005. Ons e-mailadres is dream@hain-celestial.eu. Gelieve al uw correspondentie te markeren met “T.a.v. het juridische team”. Wij kunnen u ook vragen uw identiteit te verifiëren. Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld indien vereist of toegestaan door de wet) kunnen wij u geen toegang bieden tot sommige van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval zullen wij u over de reden informeren.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de competente toezichthoudende autoriteit als u denkt dat onze verwerking in strijd is met toepasselijke wetten en regelingen voor gegevensbescherming.

Externe sites

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de website dream-ice.at. Als u vanaf een andere website op onze site terechtkomt (of naar andere sites gaat vanuit onze website, inclusief die van bedrijven van de Hain Celestial Group), moet u het privacybeleid van dergelijke sites lezen.

Cookies

De website have-a-dream.eu maakt gebruik van ‘cookies’, inclusief externe cookies om de analysefunctie te ondersteunen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, wordt ervan uit gegaan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van ons cookiesbeleid. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site.

‘Cookies’ zijn kleine computerbestanden die bestaan uit letters en cijfers, die worden gedownload naar uw apparaat en informatie verzamelen over de manier waarop u navigeert en de website en internet gebruikt. Wij maken soms gebruik van ’cookies’ om de functionaliteit van de website te vergroten. Cookies ‘onthouden’ het wanneer uw computer of apparaat op deze website is geweest en zijn heel belangrijk voor de effectieve werking van onze website.

Wij maken gebruik van Google Analytics Demographics and Interest Reporting op deze site om meer te weten te komen over hoe bezoekers onze site gebruiken. Alle gegevens worden geanonimiseerd en wij zullen het samenvoegen van persoonlijk identificeerbare informatie met niet-persoonlijk identificeerbare informatie die is verzameld met behulp van een Google-advertentieproduct of -functie niet mogelijk maken. Voor meer informatie en om te ontdekken hoe u cookies uitschakelt en het gebruik van Google Analytics stopzet, verwijzen wij u naar onze aparte cookiespagina.

Updates

Als wij besluiten ons privacybeleid te wijzigen, posten wij deze wijzigingen op deze site zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en onder welke omstandigheden wij die openbaar maken. Wij gaan ervan uit dat uw gebruik van onze site na een dergelijke publicatie aangeeft dat u dit beleid accepteert.

Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina van deze website of ons een e-mail sturen op dream@hain-celestial.eu.