Sekretesspolicy

På Dream är vi mycket engagerade i att skydda din integritet. All personlig information vi begär av dig kommer att skyddas enligt gällande bestämmelser om dataskydd. Lagen reglerar behandling av information rörande individer, inklusive innehav, användning eller offentliggörande av sådan information.

Den “personliga” information vi samlar in och hur vi använder den

Den personliga information som vi samlar in består av ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Du är inte skyldig att ge oss denna information och din vistelse på webbplatsen påverkas inte om du bestämmer dig för att inte ge oss detta. Vi använder den information du ger oss för att vi ska kunna svara på eventuella frågor som du skickar till oss via sidan “Kontakta oss”.

Vi kräver inte att du ger oss någon information för att helt enkelt använda webbplatsen. Vi samlar bara in din information i samband med ditt deltagande i kampanjer eller tävlingar som erbjuds av oss och den information du lämnar när du ger oss feedback eller fyller i profilformulär. Vi kan också övervaka aggregerade kundtrafikmönster och webbplatsanvändning.

Vi håller din information säker

Våra data förvaras i en säker databas som skyddas av ett antal åtkomstkontroller. Uppgifter som samlas in via registreringsprocessen eller marknadsundersökningar på webbplatsen kommer att användas för att förbättra webbplatsen, vilket hjälper oss att skräddarsy våra tjänster efter dina behov. Vi kommer hela tiden att hålla din information säker och hantera den i enlighet med vårt juridiska ansvar enligt lagar om sekretess och dataskydd där vi arbetar. När vi inte längre behöver den, kommer vi att kassera den på ett säkert sätt. Alla lagrade data sparas inte längre än vad som behövs.

För syftet att behandla personuppgifter, ska Dream vara dataansvarig för all insamlad information. Vi använder tjänsteleverantörer för att bearbeta dessa data (dataprocessorer) – för närvarande – Infomaniak Network SA. Dream ska säkerställa att när uppgifter bearbetas görs detta i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.

Tillhandahållande av information till andra

Vi kan dela information med företag och organisationer som behandlar data på våra vägnar. Vi kan också använda och avslöja samlad information (så att inga enskilda kunder identifieras) för marknadsföring och strategisk utveckling. Vi kommer alltid att klargöra hur vi gör det här och låta dig välja om och till vem dina uppgifter kan avslöjas.

Tillgångsrättigheter och uppdatering av dina uppgifter

Du har rätt att begära en kopia av den information vi har om dig. Om du tycker att någon av de personuppgifter vi har om dig är felaktig, kan du också begära en korrigering. Du har också rätt att under vissa omständigheter kräva att vi slutar behandla din personliga information. När det gäller alla dessa rättigheter, skriv till oss på Groendreef 101, 9880 Aalter, Belgien. Vi är registrerade i det belgiska handelsregistret (KBO/BCE) under nr. 0473.311.005, med moms nr. 0473.311.005. Vår e-postadress är dream@hain-celestial.eu; vänligen märk all korrespondens med “For the attention of the Legal Team”. Vi kan också begära bevis på identitet. Under vissa omständigheter (till exempel om det krävs eller tillåts enligt lag) kan vi kanske inte ge dig tillgång till några av dina personuppgifter, och vi kommer då att meddela dig orsaken.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att vår hantering strider mot gällande lagar och föreskrifter om dataskydd.

Tredje Parts Webbplatser

Denna sekretesspolicy gäller endast webbplatsen dream-ice. Om du hamnar på vår webbplats från andra webbplatser (eller flyttar till andra webbplatser från vår webbplats – inklusive de som ingår i Hain Celestial Group) bör du läsa deras separata sekretesspolicyer.

Cookies

På webbplatsen dream-ice.at används cookies som innehåller cookies från tredje part för att stödja analysfunktioner. Genom att besöka eller använda den här webbplatsen antas det att du godkänner villkoren i vår cookiepolicy. Om du inte godkänner villkoren, vänligen besök inte eller använd inte den här webbplatsen.

“Cookies” är små datafiler med bokstäver och siffror som laddas ned på din enhet och samlar in information om hur du navigerar och använder webbplatsen och internet. Vi kan ibland använda “cookies” för att förbättra någon av webbplatsens funktioner. Cookies kommer att “komma ihåg” när din dator eller enhet har åtkomst till den här webbplatsen och de är avgörande för att vår webbplats ska fungera effektivt.

Vi använder Google Analytics-demografi och intresserapportering på den här webbplatsen, för att lära oss om hur besökare använder vår webbplats. Alla uppgifter är anonyma och vi kommer inte underlätta sammanslagning av personligt identifierbar information med icke-personligt identifierbar information som samlas in via någon Google-annonsprodukt eller -funktion. För mer information och för att få reda på hur du stänger av cookies och avaktiverar Google Analytics, se vår separata cookies-sida.

Uppdateringar

Om vi bestämmer oss för att ändra vår sekretesspolicy, så kommer vi att publicera ändringarna på den här sidan så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter vi avslöjar den. Vi kommer att anta att din fortsatta användning av webbplatsen indikerar att du accepterar denna policy.

Kontakt

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss via sidan Kontakta Oss på denna webbplats eller skicka e-post till dream@hain-celestial.eu.